+34 934 671 257

Urbanisme

Prestem serveis de consultoria i assessoria, tant a particulars com a Administracions públiques, en relació amb els aspectes propis del dret urbanístic, como podrien ser:

 • Reparcel·lacions

 • Expropiacions

 • Infraccions i sancions urbanístiques

 • Expedients de protecció de la legalitat urbanística

 • Execucions forçoses

 • Denúncies urbanístiques

 • Revisió de Plans d'Ordenament Urbanístic Municipal

 • Expedients d'excés de cabuda

 • Legalització d'obres

Dret administratiu

El nostre despatx presta assessoria i representació legal a la seva clientela en assumptes de naturalesa administrativa, tant pel que fa a les relacions dels particulars i persones jurídiques enfront de l'administració pública, com a la inversa en assumptes com:

 

 • Problemes en la tramitació de llicències urbanístiques

 • Contractació pública

 • Contribucions especials

 • Redacció i revisió de contractes

 • Reclamacions patrimonials contra l'Administració Pública

 • Devolució de quotes urbanístiques

 • Accions de rescissió

 • Propietat horitzontal

ISG Servicios Jurídicos 

  |  

  |  

Diputació, 279-283, 3º 8ª (08007) Barcelona

  |  

+34 934 671 257 

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

© ISG Servicios Jurídicos. Tots els drets reservats